PRÓXIMAMENTE:

Curso de Trauma Psicológico, Disociación e Intervención en Desastres, edición 2020